Stanice technické kontroly

Pověřená zkušební stanice provádí:

 1. Pravidelné technické prohlídky vozidel kategorií L, M1, N1, O1, O2 (motocykly, osobní automobily, užitkové automobily do 3.500 kg, přípojná vozidla do 3.500 kg).
 2. Opakované technické prohlídky vozidel kategorií L, M1, N1, O1, O2.
 3. Technické prohlídky vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
 4. Evidenční kontroly.
 5. Prohlídky na žádost zákazníka.

POTŘEBNÉ DOKLADY K PROVEDENÍ STK:

 1. Protokol o měření emisí s kladným výsledkem měření emisí ne starším než 30 kalendářních dnù.
 2. Technický průkaz vozidla - pouze originál!
 3. Osvědčení o technickém průkazu vozidla.
 4. U opakované technické prohlídky "Protokol o technické prohlídce".

Drudy zjištěných závad:

 1. LEHKÁ ZÁVADA označení na protokolu o technické prohlídce „A“
 2. VÁŽNÁ ZÁVADA označení na protokolu o technické prohlídce „B“
 3. NEBEZPEÈNÁ ZÁVADA označení na protokolu o technické prohlídce „C“

Pokud je při pravidelné technické prohlídce zjištěna závada typu „B“ a ta samá závada typu „B“ je zjištěna i při následně prováděné opakované technické prohlídce (závada typu „B“ nebyla odstraněna), je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být v provozu používáno!

V případě, že provozovatel vozidla nepřistaví do 30ti dnů ode dne provedení technické prohlídky, při které byla zjištěna závada typu „B“ toto vozidlo k provedení „opakované“ technické prohlídky, stává se vozidlo ze zákona technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být k provozu používáno.


NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKY

Stanice měření emisí a Stanice technické kontroly jsou umístěny v jednom areálu, což pro zákazníka znamená nemalou úsporu času, když je po měření emisí ihned provedena technická prohlídka.

Firma Autocentrum Svitavy nabízí pro své zákazníky zajištění měření emisí a provedení STK i bez přítomnosti zákazníka za nezvýšenou cenu!

Nezapomeňte, že dobrý technický stav Vašeho auta je předpokladem bezpečné jízdy a díky včas provedené technické prohlídce mùžete předejít nečekaným poruchám a problémům!

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly na www.stkinfo.czVíce k problematice technických prohlídek a měření emisí najdete najdete na internetových stránkách našeho smluvního partnera
DEKRA Automobil a.s