Příprava na STK

Celkové přípravy a provedení STK a měření emisí bez přítomnosti zákazníka. Vozidlo je pøedem odzkoušeno na lince STK a po zjištění případných nedostatků opraveny pouze zjištěné závady, což v konečném důsledku přináší nemalou úsporu pro zákazníka!

Opravy zjištěné na STK

Pokud si STK zajišuje zákazník sám a na vozidle byly zjištěny závady, nabízíme urychlené odstranění závad a dokončení STK i bez přítomnosti zákazníkat


Ceny výrazně nižší, než ve značkových servisech!